במתחם יש 32 משרדים, חדר ישיבות ופינת קפה 

משולמים לפי % גודל שנקבע בחוזה הרכישה

חברת רמות הינה החברה האחראית לתחזוקת המבנה בקומה 4
טלפון – 03-5638800 

חברת בזק מספר הסכם לקוח 10625158/1

המערכת במתחם שייכת לחברת אלקטרה
מח' שירות 1-700-700-319

(מספר מוצר באלקטה – 91900581)

באחריות חברת קו האופק שרותי אחזקה בע"מ

לתשלום ארנונה מספר לקוח בעיריה – 11167335 

חברת רותי ניהול וייעוץ פיננסי (סבטייה רותי) 
חברת עדי פיתוח עסקי בע"מ (עדי כהן)

משרד 31,32 במתחם
רותי סבטייה ייעוץ וניהול פיננסי 

משרד 11 במתחם
עדי פיתוח עסקי בע"מ

במתחם יש 32 משרדים, חדר ישיבות ופינת קפה 

משולמים לפי % גודל שנקבע בחוזה הרכישה

חברת רמות הינה החברה האחראית לתחזוקת המבנה בקומה 4
טלפון – 03-5638800 

חברת בזק מספר הסכם לקוח 10625158/1

המערכת במתחם שייכת לחברת אלקטרה
מח' שירות 1-700-700-319

(מספר מוצר באלקטה – 91900581)

באחריות חברת קו האופק שרותי אחזקה בע"מ

לתשלום ארנונה מספר לקוח בעיריה – 11167335 

חברת רותי ניהול וייעוץ פיננסי (סבטייה רותי) 
חברת עדי פיתוח עסקי בע"מ (עדי כהן)

משרד 31,32 במתחם
רותי סבטייה ייעוץ וניהול פיננסי 

משרד 11 במתחם
עדי פיתוח עסקי בע"מ

טלפון משרד מס' 
054-97218081
050-57044682,14
054-467-45753
050-92920524
054-26232635
054-494-3582
052-67143246
052-67143247,8,18
054-29433339,10
050-570446811
052-424484912
050-522243013
 054-579409015
050-595559816
052-258924217
054-486560819,20
050-824273221
050-570446822
052-250834523
052-224757824
052-470108025
054-523836226
054-495685527.28
054-523226629,30
052-278218231,32
טלפוןמשרד מס'
  
054-97218081
050-57044682,14
054-467-45753
050-92920524
054-26232635
054-494-3582
052-67143246
052-67143247,8,18
054-29433339,10
050-570446811
052-424484912
050-522243013
054-579409015
050-595559816
052-258924216
050-595559816
054-486560817
050-824273219,20
050-570446821
052-250834522
052-224757823
052-470108024
054-523836225
054-495685526
054-523226627.28
052-278218229,30
054-305117031,32
הקודם
הבא